1. Společnost NICKNACK s.r.o., se sídlem Olomoucká 888/164, 627 00 Brno, IČ: 29287464, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71190 (dále jen „Správce“), ve smyslu obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovává za účelem vytvoření nabídky služeb a zboží tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vytvoření jednorázové nabídky a zaslání informací k výrobě, prodeji nebo pronájmu zboží správcem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro vytvoření a zpracování nabídky.

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou být zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Správcem, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.